Контакти

Физически Факултет
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
бул. "Джеймс Баучър" 5
София 1164, България

Тел.: +359 2 8161708
Факс: +359 2 8656641

E-mail: ivan.buchvarov@phys.uni-sofia.bg


View Classic FM in a larger map