Текущи Научни Проекти

Разработване на компактна лазерна система за хирургия с висока прецизност - алтернатива на лазера на свободни електрони за медицински приложения. Проекта е финансиран от Фонд "Научни изследвания" по договор номер Д01-882/ 2007. Обобщение на проекта:

Оптични параметрични осцилатори генериращи суб-наносекундни импулси с висока енергия и голяма средна мощност. Проекта се осъществява в сътрудничество с Макс-Борн института по нелинейна оптика и спектроскопия със къси импулси (Берлин, Германия) финансиран от германската служба за академичен обмен (DAAD) и министерството на образованието и науката на република България по договор номер ДНТС 02/2/2010. Обобщение на проекта:

Пасивна синхронизация на модовете на лазери базирани на Тулий дотирани среди, за генерация на къси импулси в спектрална област около 2 микрометра. Проекта се осъществява в сътрудничество с института по нелинейна оптика и спектроскопия със къси импулси - Макс-Борн (Берлин, Германия) и е финансиран от германската служба за академичен обмен (DAAD) и министерството на образованието и науката на република България по договор номер Д01-1174/2008. Обобщение на проекта:

Разработване на иновативна инфрачервена лазерна система за приложения в областта на химията и медицината. Проекта се осъществява в сътрудничество с националния институт по лазери, плазма и радиационна физика (Букорещ, Румъния) и е финансиран от националната агенция за наука и технологии на република Румъния и министерството на образованието и науката на република България. Обобщение на проекта:

Разработване на системи за фемтосекундна широколентова трансзиента и флуоресцентна спектроскопия в центъра за технологични иновации към Софийски университет. Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" по договор номер D02-167/2008. Обобщение на проекта: