Група

Ръководител:

Доцент Д-р Иван Бъчваров

Членове:

Антон Трифонов - Постдокторант

Калоян Георгиев - Докторант

Любен Петров - Докторант

Велизар Стоянов - Студент

Цветомир Маринов - Студент

Станислав Димитров - Студент

Камен Велев - Студент

Станислав Иванов - Студент

Хрис Ксантис - Студент

Бивши членове:

Христо Иглев - Доцент в Физическия Факултет на Техническия Университет в Мюнхен, Германия

Теньо Попминчев - Ръководител на PopminchevLABS и Главен Асистент, UCSD Калифорнийски Университет на Сан Диего, Физически Факултет, Ла Хоя, Сан Диего, САЩ

Дилян Маринов - Постдокторант в Пол Ширър Институт, CH-5323 Вилинген PSI, Швейцария

Ивайло Николов - Постдокторант в ELETTRA, Синхротронно-лъчева Лаборатория, Триест, Италия

Росен Иванов - Постдокторант в ELETTRA, Синхротронно-лъчева Лаборатория, Триест, Италия

Панчо Цанков - научно-изследователски инженер в Куатроникс, САЩ

Димитър Георгиев - старши научно-изследователски инженер в IPG Лазер GmbH, Германия

Теодора Тодорова - Моделиер в IES Inc., Района на Базел, Швейцария

Андрей Т. Барабонков - Управител на ИТ Пролет Лтд, България

Димитър Попминчев - Докторант, Университет в Колорадо в Болдър и NIST, Национална Научна Фондация, Инженерен Изследователски Център за Наука и Технологии в високоенергетичната ултравиолетова област, JILA Център за Атомна, Молекулярна и Оптична Физика, Болдър, САЩ

Марин Атанасов - Технически Инженер в частна българска фирма

Никола И. Николов - софтуерен инженер, ИТ Пролет Лтд., България

Станислав Н. Стоянов - Софуерен Инженер в Softability Oy, Финландия

Павлина Иванова - Председател на Борда на Асоциацията на Докторантите в България

Васил А. Спасов - системен инженер, KLA-Tencor Inc., Калифорния, САЩ

Александър Гайдарджиев - Главен Асистент в Софийския Университет

Христо Илиев - Главен Асистент в Софийския Университет

Божидар Орешков - R&D Отдел, Уолтопия АД

Веселин Александров - Постдок в Extreme Light Infrastructure (ELI) в Румъния

Данаил Чучумишев - R&D Отдел, Coherent Kaiserslautern GmbH

Теодора Григорова - Докторант в Англия