Работни Места

Ние постоянно търсим амбициозни млади хора, мотивирани за кариера в областта на фотониката. Ако считате, че вие сте такъв, и искате да научите повече за нас, моля свържете се с нас на следния адрес:

Лаборатория по Лазерна Физика, Физически Факултет

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

ул. Галичица 33A,

София 1164, България

Тел: +359 2 8161708; +359 2 8161733

Имайл: ivan.buchvarov@phys.uni-sofia.bg