Лаборатория

Лабораторията

Оборудване

Тази част на уебсайта не е довършена.

Софтуер

Софтуер за контрол на термостабилизиращо устройство за нелинейни кристали (ПИД регулатор).

Софтуер за контрол на двупроцесорен непрекъснат/импулсен източник на захранване за лазерни диоди.

Софтуер за автоматичен контрол на автокорелатор за измерване на къси импулси.