Иван Бъчваров


Кратко CV

Иван Бъчваров в Google Scholar
Научноизследователски Интереси •   Нелинейна Оптика
•   Свръхбързи явления в молекулни системи
•   Генерация и характеризиране на свръхбързи лазерни импулси
•   Твърдотелни лазери
(кликнете на линковете, за да видите списъка с публикациите)
Професионална Подготовка

2004 - 2008:
Старши научен сътрудник, Свръхбърза Фотоника,
Бостънски Колеж, Бостън, САЩ

2001:
DFG - Научен сътрудник, Нелинейна Оптика,
Технически Университе Мюнхен, Германия

1996:
DFG - Научен сътрудник, Лазерна Физика,
Технически Университе Мюнхен, Германия

1995:
Постдокторантура, Лазерна Физика,
Институт по Фина Механика и Оптика, Петербург, Русия

1993:
Постдокторантура, Лазерно Инженерство,
Университет Фридрих Шилер, Институт по Оптика и Квантова Електроника, Йена, Германия

1988 - 1992:
Докторантура по Физика,
Физически Факултет, Софийски Университет, София, България

1978 - 1984:
Магистър по Инженерна Физика,
Физически Факултет, Софийски Университет, София, България

Назначения

2003 - Досега:
Доцент,
Физически Факултет, Софийски Университет, София, България

1997 - 2003:
Главен Асистент,
Физически Факултет, Софийски Университет, София, България

1995 - 1997:
Старши Асистент,
Физически Факултет, Софийски Университет, София, България

Научноизследователски и
Управленски Опит

1997-2006:
Ръководител на 12 научни или индустриални проекти в Научноизследователския Отдел към Софийския Университет "Св. Климент Охридски".

Примери за завършени проекти:

Научни:

"Разработване на иновативен лазерен инструмент за съвременни медицински приложения", Училище за медицина Фиинберг, Нортуестърнски Университет, Чикаго, САЩ

"TERA-MIR, Излъчване: Материали, Генерация, Измерване и Приложения", COST Action MP1204

"Разработване на диодно-напомпван пикосекунден лазер на 1 микрон използвайки удвояването на честотата в резонаторната кухина", Бостънски Колеж, Бостън, САЩ

"Разработване на компактни мощни лазерни източници за мобилни системи за дистанционно детектиране и контрол", финансиран от Българския Национален Фонд за Структурно и Технологично Развитие, България

"Контрол на лазерните параметри използвайки каскадни нелинейни ефекти" Научноизследователски Проект F601, финансиран от Националния Научен Фонд, Българското Министерство на Образованието и Науката.

"Оптичен контрол и събиране на данни в системи от слоеве, нанесени чрез лазерно изпаряване" финансиран от INCO - COPERNICUS,
ЕС - България

Индустриални:

"Дизайн и конструкция на високоенергетични (~1J) наносекундни лазерни системи"

"Дизайн и конструкция на гравиращи Nd:YAG системи"

"Дизайн и конструкция на температурно настроен параметричен генератор използвайки LBO кристал" финансиран от WE-BI Trading Co, Будапеща, Унгария

"Разработване на пикосекунден Nd:YAG лазерен осцилатор пасивно настроен чрез удвояване на честотата и отрицателна обратна връзка" финансиран от AlphaLas GmbH, Гьотинген, Германия

Награди

1996:
Стипендия за млад учен от Германската Изследователска Фондация (DFG)

1995:
Стипендия за млад учен - ICTP Триест

1981 - 1983:
Държавна стипендия за значителни постижения в учението

1977:
Награда за победител на пролетното начионално математическо състезание

1975 - 1978:
Награда в Националната Олимпиада по Физика, всяка година.

Контакти

И-майл: ivan.buchvarov@phys.uni-sofia.bg

Тел.: +359 2 865 6641